fbpx
Solceller-brf - energideklaration

Solceller i bostadsrättsförening - hur energideklarationen påverkas

När vi på Moveco installerar solceller hos bostadsrättsföreningar runt om i Stockholm, stöter vi ofta på frågan om solceller påverkar bostadsrättsföreningens energideklaration.

Det enkla svaret är ja, solceller kan ha en påverkan på energideklarationen för er bostadsrättsförening. Genom att producera solel kan er bostadsrättsförening både gynna miljön och minska energikostnaderna. Det kan därför vara viktigt för föreningen att förstå hur solelen kan användas och tas i beaktning i energideklarationsprocessen.

Tillgodoräknande av solel

Solel kan tillgodoräknas i energideklarationen om den används samtidigt som den produceras. Den kan användas för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla, fastighetsenergi samt hushålls- eller verksamhetsenergi. Det är dock viktigt att notera att om solel fördelas till hushålls- eller verksamhetsenergi förbättras inte byggnadens energiprestanda.

Säsongsvariationer och lagring av solel

Solceller har en ojämn produktion under året, vilket innebär att det kan finnas brist på energi under den mörka perioden av året. Eventuell överproduktion av solel under den ljusa perioden kan inte lagras och användas under den mörka perioden. Men, om byggnaden har ett batterilagringssystem kan den överskottsel som genereras användas vid senare tillfällen.

Inkludering i energideklarationsformuläret

När energi till uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsenergi anges i energideklarationsformuläret, bör energiexperten redan ha beaktat den energi som kommer från solel eller annan förnybar energi på platsen. Årsproduktionen av solceller och solfångare ska anges i de relevanta fälten, oberoende av eventuell export av energi. Dessa värden är endast informativa och ingår inte i beräkningen av energiprestanda.

Sammanfattning
  • Solceller kan påverka en bostadsrättsförenings energideklaration genom att tillgodoräknas om de används samtidigt som de produceras.
  • Det är viktigt att vara medveten om säsongsvariationer och möjligheten att lagra överskottsel.
  • Energideklarationsformuläret bör redan inkludera den energi som kommer från solel eller annan förnybar energi på platsen.
  • Solelens produktion och solfångarnas årsproduktion bör anges som informativ information i energideklarationen, utan att påverka beräkningen av energiprestanda.

 

Om Movecos installationer för bostadsrättsföreningar

Moveco är en helhetspartner för installation av solceller, gemensam el (IMD) och laddboxar. Våra montörer och elektriker har lång erfarenhet av installationer för bostadsrättsföreningar. Med all kompetens under samma tak arbetar våra projektledare, montörer och elektriker tätt genom hela arbetsprocessen skapa en trygg och informativ process för både föreningens styrelse och medlemmar. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening att sänka sina elkostnader? Kontakta oss

Kom igång

Få en kostnadsfri offert

Spara pengar och miljön med Moveco.

Utmärkelser