fbpx

Gemensam el

Sänk elkostnaderna i bostadsrättsföreningen

Med ett gemensamt elavtal kan du och hela din bostadsrättsförening spara tusenlappar. En investering för din BRF som lönar sig redan inom 3-4 år.

Vad är gemensam el?

Gemensam el/kollektiv el tillsammans med IMD (individuell mätning och debitering) innebär att varje individuellt elavtal i en förening omvandlas till ett gemensamt elavtal och/eller el, vatten och temperatur mäts individuellt för varje lägenhet i fastigheten. I genomsnitt kan varje hushåll i en förening spara tusentals kronor per år genom att övergå till gemensam el och återbetalningstiden för föreningen är inte mer än 3-5 år beroende på föreningens förutsättningar.

För att kunna övergå till gemensam el krävs ett byte av elnätsägarens mätare mot individuella mätare så att varje hushålls faktiska förbrukning kan mätas. I samband med det slopas också enskilda abonnemangskostnader vilket gör att både du som medlem och hela föreningen sparar pengar.

Hur mycket kan er förening spara?

Exempel – BRF Miljöhjälten
BRF Miljöhjälten har 120 lägenheter.
Varje lägenhet har ett avtal med nätägaren som kostar cirka 1650 kr / år.
Alla medlemmar i Brf Miljöhjälten vill sänka sina energikostnader och är överens om att derasenskilda elavtal har onödigt dyra administrationsavgifter.

BRF Miljöhjälten kontaktar Moveco och berättar om sina gröna visioner. Moveco hjälper installerar först gemensam el, monterar därefter solceller och installerar stationer för elbilsladdning på Miljöhjältens gata. Efter installationen av gemensam el slopas lägenheternas enskilda nätägaravtal och ersätts med ett och samma avtal för hela föreningen. Medlemmarna betalar nu enbart för den elen de faktiskt förbruka, kan äntligen njuta av egenproducerad el från solen och har nära tillgång till elbilsladdning.

Gemensam el i kombination med solceller

När gemensam el är installerat kan ni vid installation av solceller också använda majoriteten av solcellsproduktionen till lägenhetsel istället för att sälja överskottet på elnätet. Moveco erbjuder alltid helhetslösningar för gemensam el och solceller.

Erfarna installatörer av IMD (gemensam el)

Movecos elektriker har långt erfarenhet av installationer för bostadsrättsföreningar som vill införa gemensam el genom IMD (individuell mätning och debitering). Våra projektledare och elektriker arbetar tätt genom hela arbetsprocessen för att ni som kund ska känna er trygga och informerade.

Installera gemensam el - Så går det till

Godkännande av offert

Så fort vi mottagit ditt godkännande av offerten, upprättas en order. Vi gör sedan en anmälan om ett byte till gemensam el till den nätägare som er fastighet är ansluten till. Det är viktigt att vi sköter processen och att ingen i föreningen anmäler denna ändring/säger upp avtal med sin elleverantör.

Inbokning av installation

I samband med att vi upprättar en order påbörjar vi planeringen av arbetet för att installera de nya mätarna. Så snart nätägaren bokat in en tid för demontage av befintliga mätare bokar vi in installation av de nya mätarna. Vi går gemensamt igenom vår plan för projektet och aviserar medlemmarna gällande planerade strömavbrott.

Åtkomst

Nycklar och eventuell passerbricka till fastigheten behöver vi tillhandahålla innan projektstart. Vi behöver tillgång till relevanta utrymmen så som gemensamhetsutrymmen, elcentral och i vissa fall lägenheterna om mätaren är placerad där. Vi behöver aktuella lägenhetslistor för att kunna koppla rätt mätare till rätt lägenhet. Elektrikerna kommer även behöva tillgång till er toalett under dagen om behovet skulle uppstå.

Installation

Inför projektstart ser föreningen till att det är undanröjt i de utrymmen elektrikerna kommer att arbeta. Projektet inleds med elförberedelser inför de planerade strömavbrotten som är aviserat till föreningens alla medlemmar. Strömavbrott för fastigheten i sin helhet sker på aviserad tid. Efter strömavbrott färdigställs mätarbytet i form av byte av kabeldragning och driftsättning.

Mätning och debitering

Så snart mätarbytet är genomfört kommer mätarna kopplas upp mot en mät och debiteringstjänst. Föreningen skriver själva avtal med mät och debiteringsföretag som efter detta steg sköter mätning och debitering för fastigheten och lägenheterna.

Gemensam el

När elnätsägarens mätare tas ned avslutas alla privata elavtal automatiskt, även de avtal som har bindningstid (utan kostnad). Föreningen ansvarar själva för att upphandla ett gemensamt större och där med ofta förmånligare avtal med endast 1 elleverantör för hela fastigheten. Debitering av el sker sedan efter faktisk förbrukning från föreningen och det gemensamma elavtalet.

Referenscase

Installationer av gemensam el (IMD)

Referenscase

HSB Brf Snickaren, Bandhagen

Uppskattad energibesparing: 153 000 kr per år

HSB Brf Snickaren ligger i Bandhagen och består av 102 lägenheter. Moveco genomförde våren 2022 installation av gemensam el (IMD). 
Föreningen sparar ca 153 000 kr per år och valde Movecos partner Ecoguard för filhanteringen av sin förbrukning.

Referenscase

BRF Eden, Kungsholmen

Uppskattad energibesparing: 181 000 kr per år

Bostadsrättsföreningen Eden består av 122 lägenheter och ligger på Kungsholmen. Moveco genomförde installation av IMD (gemensam el) under våren 2023. Föreningen valde även att installera 88 laddboxar till medlemmarnas elbilar.  Den förväntade årliga besparingen uppgår till ca 181 000 kr. Föreningen valde att ansluta Ecoguard för filhanteringen av sin förbrukning på både lägenhets- och laddboxelen.

 

Referenscase

BRF Vikingshillshöjden, Nacka

Uppskattad energibesparing: 35 000 kr per år

BRF Vikinghillshöjden i Nacka består av 22 stycken lägenheter. Moveco genomförde installation av IMD el & vatten under våren 2022. Föreningen valde att installera båda individuell mätning av vatten och el och förväntas göra en besparing på ca 35 000kr om året. I och med att föreningen är av mindre karaktär har de valt att själva lösa avläsningen manuellt.

Kom igång

Få en kostnadsfri offert

Spara pengar och miljön med Moveco.

Utmärkelser