fbpx

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi på Moveco är mycket måna om din integritet. I denna integritetspolicy ger vi dig som kund och eller partner, information om hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Vi hanterar vi dina uppgifter enligt denna integritetspolicy när du kontaktar oss, visat intresse eller interagerat med oss, köper eller använder våra produkter och tjänster, eller interagerar med oss ​​som leverantör eller affärspartner.

VAD DENNA INTEGRITETSPOLICY OMFATTAR

Denna integritetspolicy avser behandling av personuppgifter som utförs av +Moveco AB med organisationsnummer: 559269-6115.

Bolaget, nedan kallad ”Moveco”, är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter rörande dina affärer och kontakter med Moveco. Som personuppgiftsansvarig värnar Moveco om din integritet. Vi ansvarar för att dina uppgifter hanteras korrekt och säkert i enlighet med gällande lag.

Dina rättigheter beskrivs närmare i denna policy och du kan läsa mer om förordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR 

Moveco samlar in direkt identifierbar information och indirekt identifierbar information om dig. Direkt identifierbar information är all information som kan identifiera dig utan ytterligare uppgifter, såsom ditt namn, hemadress, postadress, telefonnummer och bankuppgifter. Indirekt identifierbar information är information som inte identifierar dig direkt men som kan härledas till dig, till exempel teknisk information från de produkter du har installerat.

De olika typerna av information Moveco kan komma att behandla är: 

 • Person- och kontaktuppgifter, såsom namn, personnummer, hemadress, e-postadress, telefonnummer och demografi som kön, språk.
 • Information om produkt- och tjänsteförfrågningar, såsom detaljer om när du vill köpa och installera våra produkter och tjänster, din elförbrukning och andra relevanta detaljer om din fastighet.
 • Avtals- och transaktionsdata, såsom information om förfrågningar, beställningar och köp, betalningsstatus, fakturor samt sälj-och supportinteraktioner.
 • Information om din fastighet och användning av din solcellslösning, såsom fastighetsbeteckning, elmätare, bilder och filmer av fastigheten, tekniska data och annan data från solcellssystemet eller andra produkter och tjänster.
 • Betalnings- och kredituppgifter, såsom kreditvärdighet och bankkontouppgifter som behövs för att verifiera köp eller göra återbetalningar.
 • Onlinedata och identifierare, såsom data som samlas in av cookies eller liknande tekniker om din användning av våra tjänster, till exempel din IP-adress, enhetsidentifierare, hur du interagerar med våra digitala kanaler såsom webbplatser och e-post.
 • Kundundersökningsdata, såsom dina svar på undersökningar om din upplevelse som kund.
 • Roll och andra detaljer om yrke eller företag, såsom yrkestitel och annan information om dig som affärspartner eller kund.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER 

De personuppgifter Moveco samlar in och behandlar kommer från olika källor: 

 • Dig, när du visar intresse för, köper eller använder våra produkter och tjänster, ringer eller mejlar vår kundtjänst, interagerar med vårt installationsteam eller andra anställda, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i en undersökning, kontaktar oss som leverantör eller affärspartner, besöker vår webbplats eller interagerar med oss ​​på andra sätt.
 • Tredje part, såsom adressregister, kredit- eller inkassobyråer, installationspartners, marknadsföringsbyråer, andra enheter inom energibranschen och andra typer av partners.
 • Moveco, såsom foton på din fastighet från våra platsbesök och kundnummer som skapas i våra IT-system.

SYFTEN OCH RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR HANTERING OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER 

Moveco behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål baserat på avtal, samtycke, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi använder för vilket ändamål och med vilken rättslig grund. Vi beskriver även hur länge vi sparar personuppgifter om dig, kopplat till de syften som beskrivs och/eller för att uppfylla juridiska och regulatoriska krav. Efter denna period kommer vi att radera personuppgifter på ett säkert sätt. Om data behövs efter denna period för analytiska, historiska eller andra legitima affärsändamål, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera uppgifterna.

FÖR ATT BESLUTA OM OCH SKICKA ERBJUDANDEN OCH MARKNADSKOMMUNIKATION  

Exempel på vad vi gör och varför: 

Vi samlar in och använder personuppgifter om dig för att göra kostnadsuppskattningar och hantera vår dialog. Vi tillhandahåller erbjudanden och marknadskommunikation anpassad efter dina specifika preferenser, beteende, behov och livsstil. Vi kan komma att skicka dig nyheter och erbjudanden relaterade till dina nuvarande produkter och tjänster, och vi kan även marknadsföra andra produkter och tjänster som vi bedömer kan passa dina behov. Vi kan komma att kontakta dig via alla tillgängliga kanaler och vi kan även komma att använda din kunddata för att rikta marknadsbudskap via andra digitala plattformar.

Typer av personuppgifter: 

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Information om produkt- och tjänsteförfrågningar
 • Avtals- och transaktionsdata
 • Information om din fastighet och användning av din solcellslösning
 • Betalnings- och kredituppgifter
 • Onlinedata och identifierare
 • Kundundersökningsdata
 • Roll och andra detaljer om yrke eller företag

Rättslig grund för att processa personuppgifterna: 

 • Berättigat intresse

Du kan välja bort våra erbjudanden och marknadsutskick genom att klicka på länken i utskicket eller genom att inaktivera push-meddelanden i våra applikationer. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för detta ändamål. För användning av onlinedata och identifierare är den rättsliga grunden ditt Samtycke.

Lagringsperiod för personuppgifterna: 

Datalagringen som beskrivs nedan gäller för alla typer av personuppgifter, om inte annat anges. Personuppgifter för detta syfte behandlas så länge garantiåtaganden enligt avtalet gäller.

 • Om du har kontaktat oss utan att bli kund och inte längre har en dialog med oss: De personuppgifter du lämnat kommer att raderas efter att du varit inaktiv i två år. Vi behöver din information under denna tid då processen för inköp av solceller kan vara relativt lång, till exempel vid nybyggnation eller byte av tak, och vi behöver kunna se vår interaktionshistorik med dig.
 • Specifikt för betalnings- och kredituppgifter: Information om din kreditvärdighet kan komma att behandlas tills vi har bedömt din trovärdighet. Uppgifterna raderas en månad efter bedömning.
 • Specifikt för onlinedata och identifierare: Beroende på syftet med cookien kommer olika typer av cookies att lagras under olika tidsperioder. Du kan läsa mer om lagringstiderna för cookies i vår cookiepolicy.

FÖR ATT ADMINISTRERA VÅR KUNDRELATION

Vi samlar in och använder personuppgifter om dig för att skapa kostnadsuppskattningar, behandla beställningar, leverera och installera produkter och tjänster, tillhandahålla kundservice och hantera betalningar, avtal och transaktioner. Den data som behövs för att leverera våra tjänster varierar beroende på produkten eller tjänsten i fråga. Till exempel kan online- och apptjänster kräva att användaren autentiseras, medan solcellsinstallation i vissa fall kräver att vi tar drönarbilder. Att administrera vår kundrelation inkluderar att skicka information och uppdateringar till dig relaterade till dina produkter och tjänster.

Typer av personuppgifter: 

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Information om produkt- och tjänsteförfrågningar
 • Avtals- och transaktionsdata
 • Information om din fastighet och användning av din solcellslösning
 • Betalnings- och kredituppgifter
 • Onlinedata och identifierare
 • Kundundersökningsdata
 • Roll och andra detaljer om yrke eller företag

Rättslig grund för att processa personuppgifterna: 

 • Avtal

För användning av onlinedata och identifierare är den rättsliga grunden ditt Samtycke.

Lagringsperiod för personuppgifterna: 

Datalagringen som beskrivs nedan gäller för alla typer av personuppgifter, om inte annat anges. Personuppgifter för detta syfte behandlas så länge garantiåtaganden enligt avtalet gäller.

 • Specifikt för betalnings- och kredituppgifter: Information om din kreditvärdighet kan komma att behandlas tills vi har bedömt din trovärdighet. Uppgifterna raderas en månad efter bedömning. Information om dina betalningar och transaktioner lagras till det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret slutade.
 • Specifikt för onlinedata och identifierare: Beroende på syftet med cookien kommer olika typer av cookies att lagras under olika tidsperioder. Du kan läsa mer om lagringstiderna för cookies i vår cookiepolicy.
 • Om avtalet sägs upp: Våra garantiåtaganden sträcker sig över långa tidsperioder och vi behöver kunna hantera din information under denna tid. Vid byte av fastighetsägande kan vi på din begäran radera dina personuppgifter.

FÖR ATT FÖRBÄTTRA VÅRA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH KUNDUPPLEVELSE  

Exempel på vad vi gör och varför: 

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, för att stödja beslutsfattande inom verksamheten och för att förstå våra kunders feedback och behov. Detta görs till exempel genom att samla in feedback direkt från användare genom NPS-undersökningar och andra former av marknadsundersökningar.

Databehandling för vår produkt- och tjänsteutveckling sker med avidentifierade data i den utsträckning det är möjligt. I analyssyfte behandlar vi inte identifierande data, utan aggregerar stora mängder data för att skapa statistiska modeller, rapporter, prognoser och trendanalyser för att stödja affärsbeslut.

Typer av personuppgifter: 

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Information om produkt- och tjänsteförfrågningar
 • Avtals- och transaktionsdata
 • Information om din fastighet och användning av din solcellslösning
 • Betalnings- och kredituppgifter
 • Onlinedata och identifierare
 • Kundundersökningsdata
 • Roll och andra detaljer om yrke eller företag

Rättslig grund för att processa personuppgifterna: 

 • Berättigat intresse

För användning av onlinedata och identifierare är den rättsliga grunden ditt Samtycke.

Lagringsperiod för personuppgifterna: 

Datalagringen som beskrivs nedan gäller för alla typer av personuppgifter, om inte annat anges.  Personuppgifter för detta syfte behandlas så länge garantiåtaganden enligt avtalet gäller eller så länge du som ännu inte är kund för en aktiv dialog med oss.

 • Specifikt för betalnings- och kredituppgifter: Information om din kreditvärdighet kan komma att behandlas tills vi har bedömt din trovärdighet. Uppgifterna raderas en månad efter bedömning. Information om dina betalningar och transaktioner lagras till det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret slutade.
 • Specifikt för onlinedata och identifierare: Beroende på syftet med cookien kommer olika typer av cookies att lagras under olika tidsperioder. Du kan läsa mer om lagringstiderna för cookies i vår cookiepolicy.
 • Om du har kontaktat oss utan att bli kund och inte längre har en dialog med oss: De personuppgifter du lämnat kommer att raderas efter att du varit inaktiv i två år. Vi behöver din information under denna tid då processen för inköp av solceller kan vara relativt lång, till exempel vid nybyggnation eller byte av tak, och vi behöver kunna se vår interaktionshistorik med dig.

FÖR ATT ADMINISTRERA GRÖN TEKNIK-AVDRAG 

Exempel på vad vi gör och varför: 

För att administrera avdragen för grön teknik samlar vi in och använder personuppgifter om andra individer som du tillhandahåller, i första hand personer som samäger din fastighet.

Typer av personuppgifter: 

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Information om produkt- och tjänsteförfrågningar
 • Avtals- och transaktionsdata

Rättslig grund för att processa personuppgifterna:  

 • Rättslig grund

Lagringsperiod för personuppgifterna: 

Datalagringen som beskrivs nedan gäller för alla typer av personuppgifter, om inte annat anges.  Personuppgifter för detta syfte behandlas så länge garantiåtaganden enligt avtalet gäller.

 • Specifikt för betalnings- och kredituppgifter: Information om din kreditvärdighet kan komma att behandlas tills vi har bedömt din trovärdighet. Uppgifterna raderas en månad efter bedömning. Information om dina betalningar och transaktioner lagras till det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret slutade.

FÖR ATT HANTERA DIALOGEN MED LEVERANTÖRER OCH ANDRA AFFÄRSPARTNERS

Exempel på vad vi gör och varför: 

Vi behandlar personuppgifter när vi är i kontakt med en individ hos en leverantör eller en affärspartner. Vi kan också komma att behandla personuppgifter för att fullgöra vår del av avtalet med ditt företag eller organisation och för att hantera våra garantiåtaganden och andra åtaganden gällande köpta produkter och tjänster.

Typer av personuppgifter: 

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Onlinedata och identifierare
 • Roll och andra detaljer om yrke eller företag

Rättslig grund för att processa personuppgifterna:  

 • Avtal

För användning av onlinedata och identifierare är den rättsliga grunden ditt Samtycke. Under affärsdialoger och förhandlingar kommer vi att behandla personuppgifter baserat på berättigat intresse.

Lagringsperiod för personuppgifterna: 

Datalagringen som beskrivs nedan gäller för alla typer av personuppgifter, om inte annat anges.  Personuppgifter för detta syfte behandlas så länge garantiåtaganden enligt avtalet gäller eller så länge vi har en löpande dialog.

 • Om du har kontaktat oss/vi har kontaktat dig utan att du blivit affärspartner och inte längre har en dialog med oss: De personuppgifter du lämnat kommer att raderas efter att du varit inaktiv i två år. Specifikt för onlinedata och identifierare: Beroende på syftet med cookien kommer olika typer av cookies att lagras under olika tidsperioder. Du kan läsa mer om lagringstiderna för cookies i vår cookiepolicy.

PERSONUPPGIFTSDELNING MED TREDJE PART  

För att Moveco ska kunna tillhandahålla produkter och tjänster blir det nödvändigt att anlita tjänster från externa parter såsom leverantörer och partners till exempel för att tillverka solpaneler eller tillhandahålla och underhålla IT-system, som kan hantera dina personuppgifter. Vi kan även anlita externa parter för att hantera försäljning, marknadsföring och kommunikation, till exempel att sälja våra produkter och tjänster eller att genomföra en kundundersökning. När vi anlitar en extern part för behandling av personuppgifter för Movecos räkning ingår vi ett datadelningsavtal som säkerställer att personuppgiftsbiträdet endast kommer att behandla personuppgifterna enligt instruktionerna från Moveco och att databehandlaren tar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Moveco kan komma att dela personuppgifter som myndigheter kräver, exempelvis för att ansöka om särskilda subventioner såsom grönt teknikavdrag. I vissa fall kan Moveco även enligt lag vara skyldig att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter och brottsbekämpande myndigheter, såsom polisen eller skattemyndigheten om detta är nödvändigt för att följa lagar, förordningar eller ett regeringsbeslut, eller för att möjliggöra för Moveco för att upprätta, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. All åtkomst till och användning av sådana länkade webbplatser regleras inte av denna policy, utan regleras i stället av integritetspolicyn för dessa tredje parts webbplatser.

OM ONLINE DATA OCH IDENTIFIERARE – COOKIES OCH LIKNANDE TEKNOLOGIER  

Cookies är små datafiler som tillåter en webbplats att samla in och lagra en rad data på din stationära dator, bärbara dator eller mobila enhet. Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. Cookies hjälper oss att tillhandahålla viktiga funktioner och funktioner på våra webbplatser och mobilappar, och vi använder dem för att förbättra din kundupplevelse.

SKYDDANDET AV DINA PERSONUPPGIFTER  

Moveco använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning. Vi begränsar tillgången till personuppgifter endast till de anställda som kommer att behöva dem för att utföra sina arbetsuppgifter. De datorer och servrar vi använder för att lagra personuppgifter är i en säker miljö. Vi testar regelbundet vår säkerhet och utbildar vår personal. Vi använder även kryptering och tar säkerhetskopior av data i de flesta IT-system vi använder.

Vi behandlar i första hand dina uppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EAA kommer Moveco att vidta nödvändiga åtgärder för att lagligen överföra uppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert med en adekvat skyddsnivå, jämförbar med det skydd som ges inom EU/EES.

Den rättsliga grunden för överföringar till tredjeländer är att använda standardavtalsklausulerna som antagits av Europeiska kommissionen i ett personuppgiftsbiträdesavtal med tredjelandsmottagaren, eventuellt med kompletterande åtgärder som kompletterar standardavtalsklausulerna för att säkerställa en likvärdig skyddsnivå som om dina personuppgifter behandlades endast inom EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DU UTÖVAR DEM  

Denna del av policyn beskriver dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.


Rätt till registerutdrag

Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till en kopia av uppgifterna. För att skydda våra kunders personuppgifter kan vi behöva verifiera din identitet innan vi kan agera på din begäran.

Rätt till rättelse
Du kan begära att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga. Dessutom har du rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att Moveco raderar dina personuppgifter. Undantag från denna rättighet är när det finns en juridisk skyldighet för oss att lagra uppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från redovisnings- och skattelagstiftning, bank- eller penningtvättslagstiftning eller från konsumentlagstiftning. Vår behandling kan också vara nödvändig för att Moveco ska kunna fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk. Om vi ​​hindras från att uppfylla en begäran om att radera dina uppgifter, kommer vi att se till att vi inte använder dina personuppgifter för andra ändamål än för det ändamål som kräver att vi lagrar dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt. Detta gäller de uppgifter du själv har lämnat till Moveco.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Om du har funnit att uppgifterna om dig är felaktiga kan du begära en begränsad behandling under den tid vi kontrollerar uppgifternas riktighet. Om du har invänt mot vårt berättigade intresse som rättslig grund för behandlingen kan du begära begränsad behandling under den tid vi bedömer om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att få uppgifterna raderade.

Rätt att få behandlingen av personuppgifter stoppad efter invändning
Du har rätt att invända mot viss behandling baserat på vårt berättigade intresse, såsom marknadsföring. Du har möjlighet att avregistrera dig från marknadskommunikation i varje direktmarknadsföringsmeddelande vi skickar till dig. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet. När det gäller personuppgifter som behandlas för ett annat ändamål än marknadsföring kommer vi att bedöma om vårt berättigade intresse av behandlingen väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om dina personuppgifter är nödvändiga för att upprätta, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk.

Att slippa automatiserade beslut
Du har rätt att få meningsfull information om logiken och konsekvenserna av eventuellt automatiserat beslutsfattande av oss, såsom automatiskt avslag på en kreditansökan. Profilering innebär all form av automatiserad behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga aspekter, såsom en persons arbetsekonomiska situation, personliga preferenser, intressen etc.

Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi inte har behandlat dina uppgifter i enlighet med våra skyldigheter har du rätt att klaga på detta till den nationella tillsynsmyndigheten.

 

Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Kontakt: info@moveco.se
Adress: +Moveco AB, Schlytersvägen 31, 126 50 Hägersten, Sverige

FÖRÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna policy är uppdaterad 2023-06-13.

Moveco förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy i den utsträckning det är nödvändigt för att möta nya juridiska eller tekniska krav. Vi har alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på vår webbplats.

 

Hem

Kom igång

Få en kostnadsfri offert

Spara pengar och miljön med Moveco.

Utmärkelser