fbpx

Easee laddboxar - Elsäkerhetsverket beslutar om försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket har idag 2023-03-15 beslutat om försäljningsförbud för laddboxen Easee Home och Easee Charge. Nedan följer vanliga frågor och svar till dig som kund hos oss på Moveco. 

Bakgrund

Vi på Moveco är återförsäljare av elbilsladdare, däribland för tillverkaren Easee. Elsäkerhetsverket har fattat beslut i ett ärende som ingår i ett projekt där laddboxar till elbilar har granskats. Totalt har sex av de vanligaste modellerna på marknaden granskats vilket har lett till ett beslut om försäljningsförbud för laddboxen “Easee Home” och “Easee Charge” på den svenska marknaden.

Kan jag fortsätta ladda min bil trots försäljningsförbud?
Vi på Moveco gick i vårt tidigare mejl ut med en rekommendation att avvakta användning av laddboxen Easee tills vi har mer information från Elsäkerhetsverket gällande denna fråga. Elsäkerhetsverket har nu i sitt senaste pressmeddelande (2023-03-15) svarat på frågan enligt nedan vilket vi hänvisar till er för guidning:

“Elsäkerhetsverkets granskning har inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat. Det enkla svaret är ja, men att du gör det med viss vaksamhet fram tills att produkten åtgärdats. Innebörden av beslutet är att Easee ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att laddboxarna blir säkra att använda.” (https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/laddbox-far-forsaljningsforbud/)

Varför har Easee’s laddboxar fått ett försäljningsförbud?
Enligt Elsäkerhetsverkets utredning är anledningen att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för. “Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska” säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

En laddstation ska även ha ett DC-skydd som säkerställer att jordfelsbrytaren fungerar som den ska. DC är en förkortning som står för likström.

Vad innebär försäljningsförbudet?
Ett försäljningsförbud innebär att den som tillverkat produkten inte längre får sälja den, inte heller vi som återförsäljare får sälja produkterna. Försäljningsförbudet i detta fall gäller på den svenska marknaden gällande Easee’s laddboxar. Den utredning som ligger till grund för försäljningsförbudet av Easee’s laddboxar har inte resulterat i ett såkallat försäljningsförbud med återkallande. Elsäkerhetsverkets granskning har alltså INTE visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada som motiverar ett försäljningsförbud med återkallelse av produkterna.

Hur kommer ni på Moveco att hantera situationen?
Vi på Moveco har sedan vi nåddes av beskedet arbetat intensivt för att kontakta samtliga av våra kunder som är berörda av detta. Vi är måna om att informera dig som kund så snart som möjligt för att hålla dig uppdaterad. Parallellt har vi fört dialog med Easee och Elsäkerhetsverket i flera led. Nu är det upp till tillverkaren Easee att återkoppla till oss som återförsäljare med mer information om lämpliga åtgärdsförslag gällande redan installerade laddboxar, då det är tillverkarens ansvar att åtgärda bristerna.

Vad innebär detta för mig som kund till Moveco?
Tillverkaren Easee är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Vi på Moveco inväntar fortsatt mer information från Easee gällande eventuella åtgärder som är nödvändiga och hur dessa åtgärder isåfall ska hanteras. Så snart vi får mer information kommer vi att presentera en åtgärdsplan för dig som kund.

Vad händer i dialogen mellan Elsäkerhetsverket och Easee? 

Den information som har nått oss är att Easee arbetar med att överklaga försäljningsförbudet genom ett interimistiskt föreläggande (ett domstolsbeslut som gäller tills vidare) mot dess omedelbara verkan. Easee håller inte med om Elsäkerhetsverkets beslut – och anser sig ha lämnat grundliga argument för detta. Easee anser att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett försäljningsförbud. Easee förväntar sig att det interimistiska föreläggandet, som kan ta bort det omedelbara försäljningsförbudet, kommer att övervägas inom kort. Moveco kommer att följa processen men samtidigt insistera på att få svar från Easee gällande vilka åtgärder som planeras för redan installerade laddboxar tills vidare.

Hur påverkas min garanti för laddboxen? 

Detta beslut påverkar inte produktens 5 åriga produktgaranti eller support för produkten vid eventuella problem. Vi på Moveco finns här för er om du behöver support gällande din produkt. Produkterna kommer att fortsätta att uppdateras – appen, molnlösningen och uppkopplingen kommer att fungera precis som tidigare.

För mer information, följ uppdateringar på Elsäkerhetsverkets hemsida eller deras senaste pressmeddelande:
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/laddbox-far-forsaljningsforbud/

Läs även mer om försäljningsförbud generellt på Elsäkerhetsverkets hemsida:
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/forsaljningsforbud/fakta-om-forsaljningsforbud/

Kom igång

Få en kostnadsfri offert

Spara pengar och miljön med Moveco.

Utmärkelser