fbpx
Stöd- och balanstjänster för batterilagring

Så kan du tjäna pengar på ditt batteri

Nu kan du som har ett batteri få ersättning av Svenska kraftnät om du tillgängliggör ditt batteri genom stödtjänster och på så sätt hjälper till att balansera elnätet när det behövs.

Stödtjänster upphandlas av Svenska Kraftnät för att balansera elnätet
Svenska kraftnät är en statlig och systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige,  som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. De ansvarar för att elnätet alltid ska vara stabilt och för att lyckas med detta så upphandlar Svenska kraftnät stödtjänster som kan hjälpa till att balansera frekvensen på elnätet.

Stödtjänster för privata hushåll med batteri
Nu finns stödtjänster som privatpersoner kan ansluta sig till och Moveco erbjuder nu dig som kund att koppla upp ditt batteri till stödtjänster genom våra partners KP Energy och CheckWatt. I den här artikeln reder vi ut alla detaljer kring stödtjänster och hur du snabbast kan komma igång.

Stöd- och balanstjänster för batterilagring (2)
Svenska kraftnät behöver hjälp att balansera elnätet

Det svenska elnätet bör hela tiden hålla en balans mellan produktion och konsumtion för att på så sätt hålla en jämn nätfrekvens och ett stabilt elnät. I takt med att en allt större del av elproduktionen kommer från icke planerbara kraftkllor som sol och vind så ökar behovet av att snabbt kunna öka eller minska mängden el i elnätet.

Vikten av stödtjänster och energilager
SvenskaKraftnät erbjuder ersättning till de som har möjlighet att med kort varsel reglera sin produktion eller konsumtion. Batterilager har utmärkta förutsättningar att både bidra till ett stabilare svenskt elnät och samtidigt generera en intäkt. För att hjälpa Svenska Kraftnät finns flera aktörer på marknaden som erbjuder stödtjänster. Ett av dem är CheckWatt som genom vad de kallar för ett virtuellt kraftverk, länkar samman batterilager, solceller, vindkraftverk och elbilsladdare så att det tillsammans kan leverera stödtjänster.

Stöd- och balanstjänster för batterilagring (3)

Checkwatt sammankopplar flera batteriägares resurser genom deras virtuella kraftverk ”Currently”

Checkwatt sammankopplar flera batteriägares resurser genom deras virtuella kraftverk ”Currently”

CheckWatt är ett energitjänsteföretag som specialiserar sig på smart styrning av energiresurser för bättre energieffektivisering och lönsamhet inom förnybar energi. Genom deras virtuella kraftverk, kallat ”Currently” agerar de som en aggregator och en plattform för anslutning av mindre balansresurser som kan erbjudas på Svenska Kraftnäts balansmarknader.

Currentlys funktionsområden: 

  • Minska effekttoppar (peak shaving)
  • Dra nytta av elprisarbitrage
  • Stödtjänster till Svenska kraftnät

Plattformen Currently väljer automatiskt den energitjänst som ger resursägaren (dig som kund) den högsta ersättningen och besparingarna. För närvarande och inom den närmaste framtiden är det framförallt stödtjänster som är i fokus.

Ersättning till batteriägaren betalas ut oavsett om batteriresursen används eller inte för balansering och frekvensreglering. Ersättningen tillhandahålls alltså för att resursen finns tillgänglig för Svenska Kraftnät att använda om det skulle behövas.

Stöd- och balanstjänster för batterilagring

CheckWatts virtuella kraftverk Currently, består av aggregerade batterilager från individuella batteriägare. Genom att samla kapaciteten från flera hushålls batteriresurser blir CheckWatt genom Currently en aggregator som gentemot Svenska Kraftnät levererar stödtjänster såsom frekvensreglering. Svenska kraftnät betalar sedan ut en ersättning till CheckWatt som i sin tur utbetalar ersättning till dig som batteriägare.

Ersättning för dig som tillgängliggör ditt batteri

Ägaren av ett batterilager som ansluter sig som en deltagare på marknaden för stödtjänster, erhåller ersättning från Svenska Kraftnät.

  • Ersättning till batteriägaren betalas ut oavsett om batteriresursen används eller inte för balansering och frekvensreglering. Ersättningen tillhandahålls alltså för att resursen finns tillgänglig för Svenska Kraftnät att använda om det skulle behövas.
  • Ersättningen varierar beroende på det aktuella marknadspriset, som påverkas av både Svenska Kraftnäts behov av balansresurser och tillgängligheten av sådana resurser (utbud och efterfrågan)
  • För närvarande är ersättningen hög och förväntas fortsätta vara det framöver (ökande elektrifiering och införande av mer varierad elproduktion från sol och vind)

Räkna ut vad du kan tjäna på CheckWatts hemsida

Stöd- och balanstjänster för batterilagring (1)

Alla kunder med ett kompatibelt batteri och ett kompatibelt elhandelsbolag kan koppla upp sig till Checkwatts virtuella kraftverk “Currently” genom Moveco. Moveco samarbetar med KP Energy, en av de främsta grossisterna på solcellsmarknaden som är utvald partner till Checkwatt.

Moveco köper in hårdvara från KP Energy och installerar samt konfigurerar Checkwatts hård- och mjukvara åt dig som privatperson eller bostadsrättsförening. När installationen är klar får du som kund en fullmakt från CheckWatt där du godkänner att ditt energilager kan användas vid behov för frekvensbalansering. I samband med att du undertecknar fullmakten uppger du även dina bankuppgifter så att CheckWatt enkelt kan utbetala ersättning till dig. Sedan övervakar och styr CheckWatt ditt batteri, prioriterar tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten för dig som batteriägare.

CheckWatt möjliggör för mindre batteriresurser att stödja elnätet

För att möjliggöra att mindre batteriresurser kan användas och stödja det svenska elnätet har aktörer som CheckWatt gjort det möjligt att ansluta sig till deras kraftverk. Du som batteriägare ger CheckWatt fullmakt att tillgängliggöra ditt batteri vid behov och får samtidigt en ersättning för att batteri finns till förfogande om elnätet behöver balanseras.

Inköp av balansreserver pågår dagligen för att täcka elnätets behov
Svenska Kraftnät genomför dagligen inköp av balansreserver för att täcka elnätets regleringsbehov för nästkommande dag. Dessa inköp görs från företag som är såkallade ”balansansvariga”. Inköpen sker via en budgivningsprocess med Svenska kraftnät på ena sidan och balansansvariga aktörer såsom CheckWatt på andra sidan.

Batteriägaren erhåller ersättning från svenska kraftnät oavsett om batteriet används eller ej
Buden för balansresurserna läggs på en eller flera av de befintliga balansmarknaderna. Denna budgivning sker automatiskt för den som äger resurserna. När bud accepteras och vinner, erhåller ägaren av resursen ersättning från Svenska kraftnät, oavsett om resursen faktiskt används eller inte. Detta möjliggör en kontinuerlig intäktsström för den som ansluter sina resurser till balansmarknaden.

Köp solceller tillsammans med batterilager och stödtjänster – sänk återbetalningstiden
Vårt team av energispecialister finns här för att ge dig all den information och vägledning du behöver. Ta första steget mot ett grönare hushåll och kontakta oss för en kostnadsfri offert inklusive platsbesök.

Tillsammans kan vi göra skillnad för både er och vår miljö!

Kom igång

Få en kostnadsfri offert

Spara pengar och miljön med Moveco.

Utmärkelser